Dziedzictwo Kresowe Wydawca: Towarzystwo Rodu Plewako
Półrocznik środowisk wywodzących się z Powiatu Mińskiego dawnej Rzeczypospolitej Adres redakcji: 02-786 Warszawa, ul. ZWM 20/32
Nr PR 15143 w Rejestrze Czasopism prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Warszawie: Redaktor Naczelna:        Joanna Macewicz-Pisarska
Nr ISSN 2299-7024   Dziedzictwo Kresowe     Przewodniczący Kolegium:  Stanislaw Jan Plewako
Nr ISSN 2544-0039    Спадчына Крэсаў - białoruska wersja językowa e-mail: dziedzictwokresowe@plewako.pl
Nr ISSN 1898-8970    Merkuriusz Towarzystwa Plewaków (poprzedni tytuł) www:  dziedzictwokresowe.plewako.eu

 numer 10 (VI.2017)   numer 9 (XII.2016)   numer 8 (VI.2016)   numer 7 (XII.2015)   numer 6 (VI.2015)    numer 5 (XII.2014)   numer 4 (VI.2014)    numer 3 (XII.2013)   numer 2 (VI.2013)  numer 1 (XI.2012) 
                 

numer 6 (VI.2015)       numer 5 (XII.2014)
edycja:  VII.2017         edycja:   IV.2017
 
Merkuriusz Towarzystwa Plewaków 
numer 2 (V.2008 r.)
     numer 1 (VI.2006 r.)