Dziedzictwo 
     Kresowe

wysyłane jest do 15 Bibliotek
z aktualnego wykazu
Egzemplarza Obowiązkowego

Zweryfikowana
dostępność:

Biblioteka Narodowa
w Warszawie

Biblioteka Jagiellońska
w Krakowie

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

Biblioteka Główna
Uniwersytetu Opolskiego

w Opolu

Biblioteka Uniwersytecka
w Toruniu

Biblioteka Śląska w Katowicach

Książnica Pomorska
im. S. Staszica w Szczecinie

Książnica Podlaska im.
Ł. Górnickiego w Białymstoku

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi

Miejska Biblioteka Publiczna
w Giżycku

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dobiegniewie


Prawo Rzeczypospolitej 
z 2.X.1780 r.:

Powiększenie Biblioteki Publicznej
o egzemplarzu obwiązkowym

i Ustawa Rzeczypospolitej 
z 7. XI.1996 r.
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych